B.B.DERMA, s.r.o.

MUDr. Beáta Selická

Dermatovenerológia a korektívna dermatológia
v Nových Zámkoch

B.B.DERMA, s.r.o. je zmluvné zdravotnícke zariadenie - Dermatovenerologická ambulancia so špecializáciou na komplexnú starostlivosť o kožu - nielen z medicínskeho hľadiska liečby kožných ochorení, ale aj z estetického hľadiska.

MUDr. Beáta Selická
NAŠE SLUŽBY

Ponúkame Vám nasledujúce služby

Ponúkame širokú a komplexnú škálu služieb v oblasti dermatovenerológie a korektívnej dermatológie.

  Ordinácia Obed Zákroky + Administratíva
Pondelok 7:30 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 16:00
Utorok 7:30 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 16:00
Streda 7:30 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 16:00
POISŤOVNE

Spolupracujeme s nasledujúcimi poisťovňami

MUDr. Selická Beáta

Dermatovenerológia a korektívna dermatológia

 • V roku 1990 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Od roku 1990-2000 pracovala na Kožnom oddelení v Nových Zámkoch ako sekundárna lekárka.
 • V roku 1994 získala I.stupňovú atestáciu v odbore Dermatovenerológia.
 • Od roku 2000 pracuje ako ambulantný lekár-Dermatovenerológ na Dermatovenerologickej ambulancii v Nových Zámkoch, Letomostie 2.
 • Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí.
 • Od roku 2000 sa venuje Korektívnej dermatológii
Je členkou:
 • Slovenskej lekárskej komory

 • Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

 • Slovenskej fotobiologickej spoločnosti

 • Slovenskej mykologickej spoločnosti

 • European Academy  Of Dermatology and Venerology

 • Slovenskej laseroterapeutickej spoločnosti

 • Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky

Výkony korektívnej a estetickej dermatológie